svibanj 5, 2021

Day

PREDMET: 3D ANIMACIJA U Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju na smjeru Medijski tehničar učenici svladavaju vještinu izrade i animacije 3D modela. Radovi se izrađuju u Blenderu, popularnom alatu za 3D računalnu grafiku. Ovaj slobodno dostupni alat otvorenog koda omogućuje izradu virtualnih geometrijskih modela stvarnih ili fiktivnih objekata kao i njihovu animaciju. U 3D...
Pročitaj više