O školi

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju je srednja strukovna škola, čije je sjedište u Getaldićevoj 2, na području Područnog ureda Pešćenica, u istočnom dijelu Zagreba. Pored redovnog četverogodišnjeg i trogodišnjeg obrazovanja učenika, Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju obrazuje i polaznike uz rad – obrazovanje odraslih. Osim toga, pruža intelektualne usluge grafičkim poduzećima i usluge iz grafičke djelatnosti trećim osobama.

Povijest škole

Naša priča počela je prije 125 godina.

Godine 1886. u Zagrebu završila su zanat dva grafičara. Osam godina kasnije 1894 godine završila je grupa od 19 knjigotiskarskih strojara grafičku školu, jer pojam škola ne znači zgradu, već organizirani oblik obrazovanja. Odlukom Nastavničkog vijeća Grafičke škole u Zagrebu ta je godina uzeta za godinu utemeljenja škole. Tri smo godine skupljali građu o povijesti školovanja grafičara na 14 lokacija i našli podatke, čije preslike posjedujemo. To znači da imamo imena skoro svih grafičara obrazovanih u Zagrebu.

Do godine 1945. školovalo se oko 1500 grafičara. Početkom 1946. godine započela je s radom velikih škola za izobrazbu kvalificiranih radnika svih tadašnjih grafičkih zanimanja. Prve školske prostorije nalazile su se u Gundulićevoj 10., a krajem 1946. godine ustupljen je dio prostorija Obrtne škole na Trgu maršala Tita (danas Muzej za umjetnost i obrt). Godine 1947. škola dobiva i dio radioničkog prostora u istoj zgradi. Sve grafičke strojeve, uređaje i namještaj stavila je Školi na raspolaganje Glavna direkcija grafičke industrije NR Hrvatske iz likvidacione mase nacionaliziranih tiskarskih poduzeća i radionica.

Škola postaje Savezna grafička industrijska škola 1947. godine, a 1951. godine Grafička škola s praktičnom obukom. Godine 1962. škola postaje Grafički školski centar, te krajem iste godine seli na novu lokaciju u Getaldićevu 2. U novu zgradu zajedno s tadašnjom Višom grafičkom školom u kojoj je i danas zajedno s Grafičkim fakultetom. Godine 1972 škola mijenja naziv u Grafički srednjoškolski centar, a 1981. godine Grafički obrazovni centar „Bratstvo i jedinstvo“. Od 1991. škola uzima svoje izvorno ime Grafička škola u Zagrebu.

Promjena naziva škole

Kao što možete vidjeti, 2017. godine Grafička škola u Zagrebu promijenila je ime u Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Ovaj promjena bila je nužnost radi boljeg prepoznavanja škole na tržištu obrazovanja.