Grafički tehničar (opći)

Grafički tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradbi tiskovne forme, u tisku i u grafičkoj doradi. On vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova te kvalitetu i količinu proizvedenog. U radu se služi računalom, tipometrom (instrument za određivanje veličine slova i slogova), a treba znati raditi i na grafičkim strojevima.

Opis zanimanja

Grafička tehnologija toliko je uznapredovala da su zanimanja na tom području brojna. Poslovi grafičkih tehničara svih profila predstavljaju jednu od prvih karika u lancu grafičke proizvodnje. Ovisno o tomu kojom se djelatnošću unutar grafičke struke bave, razlikujemo brojne grafičke tehničare.

Grafički tehničari trebaju imati dobro razvijene psihomotoričke sposobnosti, dobar vid na blizinu te dobru sposobnost raspoznavanja boja, nijansa boja te različitih oblika. Potrebna je sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra misaona koncentracija. Od grafičkih se tehničara očekuje kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Kod onih grafičkih tehničara, koji vode i nadziru rad drugih radnika poželjno je da posjeduju i organizacijske sposobnosti te dobro razvijene vještine komuniciranja i rukovođenja.

Mogućnost zapošljavanja

Grafički tehničari zapošljavaju se u tiskarama, u grafičkoj i izdavačkoj industriji. Zapošljavaju se i u različitim drugim industrijama, gdje je potreban specijalni tisak za konkretne proizvode, primjerice tisak na obuću, keramiku i slično.

Srodna zanimanja: Grafički inženjer, grafičar slagar-monter, grafičar tiskar, grafičar reprofotograf i kemigraf.