Tematska nastava

Category

PREDMET: 3D ANIMACIJA U Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju na smjeru Medijski tehničar učenici svladavaju vještinu izrade i animacije 3D modela. Radovi se izrađuju u Blenderu, popularnom alatu za 3D računalnu grafiku. Ovaj slobodno dostupni alat otvorenog koda omogućuje izradu virtualnih geometrijskih modela stvarnih ili fiktivnih objekata kao i njihovu animaciju. U 3D...
Read More
Četvrtu godinu za redom tijekom nastavne godine organiziramo tematski tjedan. Projekt se provodi u 2. i 3. razredima. Ove godine tema je “Klima i klimatske promjene”.
Read More
25.9.2019. u Centru za mlade  „Bunker“, Samobor održan je stručni skup Udruge „Adopta“  pod nazivom „ Kako škola može pomoći u izgradnji uključivog društva“. Učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju predstavili su svoje radove nastale u okviru projekta „Šarena škola“ kojeg su u našoj školi provodile Diana Šinjori i Helena Gjurić, stručne suradnice.
Read More
Učenici 4.d razreda koji su izabrali Televiziju kao izborni predmet u četvrtom razredu Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju kod prof. Svena Pavlinića, rade televizijsku seriju u sklopu nastave. Odlučili smo napraviti seriju „Gospođa Buduća“ kao parodiju na emisiju „Gospodin Savršeni“. U seriji imamo glavnu glumicu koja traži dečka i pet kandidata koji su...
Read More
ADOPTA – udruga za potporu posvajanju djece u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu pokrenula je projekt Šarena škola – prevencija socijalne isključenosti i rizičnih oblika ponašanja čiji je glavni cilj smanjenje socijalne isključenosti ranjivih skupina djece i mladih te poticanje prepoznavanja i vrednovanja bogatstva različitosti kod učenika. U okviru projekta održan je ciklus radionica za...
Read More
Sada već tradicionalno treću godinu za redom tijekom nastavne godine organiziramo tematski tjedan.
Read More
Projektni tjedan pod načelom “Dani kulturne baštine” odrađen je kao tematska nastava u suradnji dvaju predmeta Politike i gospodarstva te Engleskog jezika. Obrađeni su klučni trenuci povijest Dubrovačke republike s posebnim naglaskom na ustroj “aristokracijske demokracije”, trodiobe vlasti i za tadašnje doba progresivnih socijalnih mjera. Učenici su predhodno dobili pismeni pregled Dubrovačke republike na engleskom...
Read More
TJEDAN KULTURNE BAŠTINE U 4. C RAZREDU – WEB SADRŽAJI U tjednu kulturne baštine, u sklopu predmeta web sadržaji, 4. C razred izrađivao je banner s prigodnom animacijom. Ovaj projekt realiziran je kroz međupredmetnu suradnju s grafičkim dizajnom i nastavnicom Marijom Vuletić. Učenici su na grafičkom dizajnu osmislili logo kojeg su potom, kroz predmet web...
Read More
Report on the school project about laces in the English class by our teacher Ms. Mak On the 9th of November 2018, our class prepared different presenations and brought them to school, for our school project about Croatian cultural heritage. The project was about laces in Croatia, especially the Pag, Hvar and Lepoglava laces along...
Read More
1 2 3

Najnoviji komentari