Medijski tehničar

Medijski tehničar djeluje na području audio-vizualne tehnologije i proizvodnje medijskih sadržaja. U radu upotrebljava suvremenu računalnu opremu i programske alate pomoću kojih oblikuje sliku i zvuk. Sudjeluje pri postavljanju rasvjete, snima i montira jednostavne audio-video sadržaje, reproducira audio-vizualne zapise, te ih priprema za objavu na različitim medijskim platformama.

Pogledajte naše radove

Opis zanimanja

Medijski tehničari također sudjeluju u nastanku i primjeni konačnog multimedijskog proizvoda. Radi sa specijaliziranom multimedijskom, fotografskom, audiovizualnom, računalnom i digitalnom tehnologijom, nadgleda i sudjeluje u stvaranju multimedijskih projekata, u skladu s potrebama posla.

Ovisno o mjestu rada, medijski tehničari mogu sudjelovati u različitim projektima gdje, u skladu s potrebama projekta, odlučuju o primjeni prikladnih procesa i korištenju prikladnih tehnologija. Medijski tehničari pronalaze estetska, dizajnerska i tehnička rješenja vezano uz postavljanje i prezentaciju projekata, izdanja, grafičkih rješenja, interneta, video i drugih materijala.

Obzirom na brz razvoj tehnologije, medijski tehničari istražuju i procjenjuju novu opremu, tehnike i metode, te daju preporuku za optimalnu upotrebu tih tehnologija.