Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti tradicionalno se u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Aktualne statistike ukazuju na poražavajući podatak o problemima ovisnosti kod djece i mladih, posebice adolescenata, koji su zbog svojih razvojnih karakteristika češće podložni rizičnom ponašanju, odnosno konzumiranju sredstava ovisnosti.

Povodom aktivne borbe protiv ovisnosti, u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju proveden je preventivni program pod nazivom „Benjamin“ u suradnji s humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“. Program je strukturiran kroz četiri radionice u kojima su se uz opći cilj- prevenciju ovisnosti i edukaciju o posljedicama ovisnosti, nastojali postići i specifični ciljevi poput unaprjeđenja socijalnih i emocionalnih vještina. Učenici i učenice imali su priliku kroz iskustveno učenje i aktivno sudjelovanje razvijati vještine rješavanja problema i sukoba, nošenja s neugodnim emocijama te odolijevanja vršnjačkom pritisku. Jačanjem emocionalnih i socijalnih vještina doprinosimo osnaživanju pozitivnog mentalnog zdravlja učenika i učenica, a naposlijetku i njihovoj boljoj produktivnosti u školskom okruženju te zajednici.