Školski odbor

Članovi Školskog odbora Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju:

  1. Boris Kern, predstavnik Nastavničkog vijeća
  2. Bojana Pralica, predstavnik Nastavničkog vijeća
  3. Ivan Smiljanić, predstavnik radnika
  4. Jelena Šimunić, predstavnik roditelja
  5. Špiljar Vesna, član – predstavnik Osnivača
  6. Žarko Čižmar, član – predstavnik Osnivača
  7. Ljiljana Ivanac, član – predstavnik Osnivača

Pozivi na sjednice i zaključci sa sjednica Školskog odbora: