Izrađeni video materijali u sklopu projekta „Iskoristi priliku“

Učenici i učenice završnih razreda naše škole, sudjelovali su na radionicama na kojima su putem iskustvenog učenja, interaktivnih metoda i aktivnog sudjelovanja razvijati svoje socijalne i emocionalne vještine te vještine potrebne za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja. Radionice su provodile stručne suradnice Udruženja „Djeca prva“ koje je i nositelj projekta.

Nakon sudjelovanja na radionicama, učenici i učenice su praktična znanja stečena tijekom redovne nastave i prakse u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju povezali sa znanjima i vještinama stečenima tijekom radionica te osmislili i izradili informativno-promotivne materijale – dva video uratka u kojem su prikazali dobar i loš primjer razgovora za posao.

Uključivanjem učenika u konkretan posao kojim će se jednoga dana baviti pridonosi se razvoju potencijala učenika i učenica te se potiče njihova proaktivnost u stjecanju vještina traženih u svijetu rada. Također, na ovaj način pridonosi se razvoju učenika i učenica u zdrave, samopouzdane, kreativne, poduzetne, zadovoljne i odgovorne osobe. Projekt „Iskoristi priliku“ financiran je od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.