Tematska nastava 2019. – Klimatske promjene

Četvrtu godinu za redom tijekom nastavne godine organiziramo tematski tjedan. Projekt se provodi u 2. i 3. razredima. Ove godine tema je “Klima i klimatske promjene”.

Svjedoci smo klimatskih ekstrema na svim kontinentima. Kako ovaj fenomen utječe na naš svakodnevni život? Što možemo očekivati u budućnosti? Samo su neka od pitanja koja su nametnula ovu temu. Nije nam namjera dati odgovore na ta teška pitanja, već osvjestiti ovaj globalni problem među našim učenicima.

Ovim oblikom nastave unosimo nešto novo, neku živost u postojeći šablonizirani oblik poučavanja. Pokušavamo promovirati tematsku nastavu kao oblik nastave za koji mislimo da ima najveći efekt kod učenika, u smislu razumijevanja i prihvaćanja određenog gradiva. Mišljenja smo, kada učenik o istoj temi sluša iz kuta društvene grupe predmeta, pa zatim i iz kuta prirodoslovlja, onda određeni problem ili temu može bolje sagledati i postići bolje ishode učenja što je cilj svih kurikularnih reformi.

Također zadanu temu provodimo i u strukovnom dijelu nastave gdje povezujemo struku s zadanom temom i dobivano određeni proizvod (dizajn loga projekta, fotografije, video uratke ili brošure). Svjesni smo da za dublju i kvalitetniju pripremu ovakvog oblika nastave bi trebalo puno više pripreme i organizacije mnogih detalja koje mi nismo u stanju u zadanom vremenu i s zadanim ljudskim resursima realizirati, no ne odustajemo od ove ideje.

Letimična anketa učenika tijekom proteklih godina pokazala je da učenici vole i žele ovakav oblik nastave i da su često nezadovoljni, ako od određenog kolegija ili nastavnika nisu dobili onoliko koliko su očekivali, što također potvrđuje ispravnost naše želje da provodimo ovakav tip nastave.

Zagreb, 04.studeni 2019.

Dubravko Deželić – Ravnatelj škole

TEMATSKA NASTAVA 2019. – INPUT UČENICIMA S POZNATIM METEOROLOGOM

Poznati prognostičar Vakula bio je u našoj Školi 8.11.2019. i održao je zanimljivu prezentaciju o klimatskim procjenama. Dao je naglasak na utvrđenu znanstvenu činjenicu da srednja godišnja temperatura na Zemlji raste i da je zadnjih 20-30 godina najtopliji period od kada postoje sistematska mjerenja.
 
Pri tome je istaknuo da, osim kontinuiranog porasta temperature, još više zabrinjava učestala pojava ekstrema – vrućine i hladnoće. Što u konačnici rezultira i nepredvidivim te vrlo intenzivnim zračnim strujanjima, obilnim poplavama i drugim nepogodama.
 
Protiv dokazano veće količine CO2 u atmosferi, uzrokovanog ljudskim “odnosom” prema iskorištavanju resursa, možemo se suprotstaviti prestankom korištenja fosilnih goriva i intenzivnim pošumljavanjem. Ali i individualno u svakodnevnom životu, koristeći obnovljive izvore energije, kao i štedljivim odnosom prema toj istoj energiji.
 
Sven Pavlinić, prof.

HRVATSKI JEZIK

Tematski tjedan – Klima i klimatske promjene (četvrtak 14.11.2019.)
Likovni radovi učenika 2.A, 2.B i 2.C razreda (crteži, stripovi, kolaži…) korišteni su kao motivacija za učenički govor (javni govor) na temu Klima i klimatske promjene. Učenici su svoja razmišljanja, prijedloge i ideje o temi iznijeli usmenim izlaganjem u trajanju od jedne do tri minute, uvažavajući govorne vrednote, kompoziciju, sadržaj i neverbalnu komunikaciju.
 
Tema je pobudila veliko zanimanje učenika koji su pokazali visoku razinu svjesnosti i odgovornosti o klimi.
Potaknuti mini-izložbom likovnih radova o klimi, učenici 3.E organizirali su vrlo dinamičnu i zanimljivu raspravu o klimatskim promjenama s posebnim naglaskom na odgovornost pojedinca: “Što JA mogu učiniti”.
 

Nastavnice Hrvatskog jezika: Vera Molnar i Kristina Pervan

KEMIJA

Tematski tjedan – Klima i klimatske promjene

U sklopu nastave kemije, učenici 2.razreda obradili su temu Klima i klimatske promjene kroz rad u paru. Svaki par je na svoj način obradio zadanu temu (crtežom, tekstom) te su na kraju svoje radove objedinili u zajednički plakat. Usput smo istaknuli koji nas problemi očekuju te kako mi na to možemo utjecati.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Tematski tjedan – Klima i klimatske promjene

MATEMATIKA

Tematski tjedan – Klima i klimatske promjene

GRAFIČKI DIZAJN I PRAKTIČNA NASTAVA

Tematski tjedan – Klima i klimatske promjene

Na satu Grafičkog dizajna i praktične nastave učenici su razgovarali o problemima klimatskih promjena. Iznosili su svoje ideje i razmišljanja, raspravljali su o aktualnim pitanjima pa čak i različitim kontroverzama vezanima uz to područje. Zaključak je rasprave da čovjek svojim djelovanjem utječe na klimatske promjene. Učenici su se fokusirali na sljedeće probleme: podizanje razine mora i nestanak pojedinih životinjskih vrsta.

Pri odabiru motiva za infografiku, prvi je izbor bio jaguar, južnoamerička velika mačka, koji pripada ugroženim vrstama, a ovogodišnji šumski požar sigurno nije pomogao opstanku ove životinje. Drugi je izbor pčela koja je vrlo osjetljiva, a njen nestanak može imati dalekosežne posljedice za prirodu i čovjeka. Treći je izbor grad Split koji bi povećanjem razine mora nestao. Četvrti izbor je morska kornjača, koja obitava samo u čistim i hladnim morima, a sve je više ugrožena ljudskim djelovanjem.

Ideja je infografike  da je jedna polovica motiva vidljiva, a druga polovica polako nestaje – nestajanje sugerira ljudsko djelovanje na klimu. Učenici su se podijelili u grupe te su pristupili oblikovanju motiva, od svake je grupe izabran  jedan motiv i on je realiziran ručnom tehnikom (olovka i drvene bojice). Motiv je kasnije skeniran i dodan mu je tekst u računalnom programu Adobe Indesign.

Mentori: Bernardo Brčić i Marija Vuletić

Zagreb, 27. 12. 2019.