EU projekt Nikad nije kasno – obrazovanje odraslih

EU projekt “Nikad nije kasno” omogućuje besplatno školovanje kvalifikaciju i prekvalifikaciju za zanimanje web dizajner. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda.

PREKVALIFIKACIJA – 24 polaznika

UVJETI:
-završena 4-godišnja srednja škola
-stariji od 34 godine
-dugotrajno nezaposleni (prema evidencijama HZZ/HZMO nezaposleni dulje od godinu dana)

Program se održava u prostorijama Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu, Getaldićeva 2.

PREKVALIFIKACIJA: 24 polaznika sa završenom četverogodišnjom srednjom školom ili gimnazijom počinje s nastavom u rujnu 2018. g. , a završava u listopadu 2019. g.

Cilj Projekta je stjecanje više razine kvalifikacije i prekvalifikacije odraslih polaznika, a u svrhu povećanja znanja, vještina te veće zapošljivosti.

Trajanje projekta od 25.1.2018. do 25.10.2020.

KONTAKT ZA PRIJAVE:

E-mail: projektnnk@gmail.com
Telefon škole: 01/2370-942
Ravnatelj: 098 324 234