OBRAZOVANJE ODRASLIH – PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Objavljeni su nastavni programi osposobljavanja za obrazovanje odraslih.

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE VIDEO MONTAŽERA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Pripremati i održavati osnovnu opremu za video montiranje
(računalo, softver, sredstva za prijenos sirovina)
2. Odabrati i koristiti odgovarajuće video standarde i formate
3. Postaviti projekt u programu za video montažu
4. Primjenjivati temeljna montažerska pravila i preporuke tijekom montaže
5. Primjenjivati pravila arhiviranja sirovina i projekata
6. Koristiti računalne aplikacije za izradu video montaže i pokretne grafike
7. Učinkovito komunicirati s članovima tima i korisnicima usluga

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE IZRADE RAČUNALNE GRAFIKE

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Koristiti računalne aplikacije za potrebe izrade računalne grafike
2. Prilagoditi i obraditi rastersku i vektorsku grafiku
3. Koristiti pravila tipografije i estetska načela
4. Optimizirati i spremiti računalnu grafiku za reprodukciju ili distribuciju
5. Primijeniti pravila poslovne komunikacije sa suradnicima i klijentima

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE SNIMATELJA/ICE I MONTAŽERA /ICE ZVUKA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Odabrati i koristiti odgovarajuće tonske standarde i formate
2. Pripremati osnovnu opremu za tonsko snimanje prema uputama
3. Rukovati tonskom opremom na stručan i siguran način
4. Postaviti i ugoditi uređaje za snimanje zvuka
5. Izvesti snimanje zvučnog sadržaja za određenu namjenu
6. Montirati i obraditi određeni sadržaj
7. Finalizirati i isporučiti sadržaj prema potrebi
8. Učinkovito komunicirati s članovima tima i korisnicima usluga

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE VIDEO SNIMATELJA/ICE

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Pripremati i održavati osnovnu opremu za video snimanje
(kamera, stativ, rasvjeta, mikrofoni )
2. Rukovati video opremom na stručan i siguran način
3. Izraditi prijedlog vremenskog, lokacijskog i sadržajnog plana za snimanje video sadržaja prema uputama
4. Postaviti i ugoditi osnovnu rasvjetu
5. Postaviti i ugoditi uređaje za snimanje zvuka
6. Snimiti video materijal za određenu namjenu
7. Učinkovito komunicirati s članovima tima i korisnicima usluga

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE U TEHNICI SITOTISKA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Razlikovati i izabrati potrebne alate, emulzije i boje
2. Predvidjeti potrebne alate, utrošak boje, emulzije, dodataka i vrijeme izrade otisaka
3. Izraditi kvalitetan otisak na različitim vrstama podloga
4. Provesti mjere zaštite na radu i očuvanja okoliša
5. Primijeniti pravila poslovne komunikacije sa klijentom i suradnicima

U pripremi su :
* NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA IZRADU POKRETNE GRAFIKE
(motion graphics)
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Planirati razvoj pokretne grafike,
2. Koristiti alate za izradu pokretne grafike,
3. Samostalno izraditi jednostavnu animaciju,
4. Izvesti kombiniranje video zapisa s animacijama uz dodavanje specijalnih efekata.

*NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE PRIJELOMA ČASOPISA, NOVINA I
KNJIGA TE PRIPREMA ZA TISAK (Adobe InDesign)
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEĆE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe pravila prijeloma
(više stupačnog i više straničnog teksta časopisa i novina te knjiga)
2. Oblikovati izgled stranica i teksta sa ilustracijama
3. Izraditi PDF format prema zahtjevima tiskare, potrebama tiska ili drugih medija reprodukcije
4. Komunicirati na primjereni način i primijeniti pravila poslovnog bontona u radnom okruženju i s naručiocem

* NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE IZRADE INTERAKTIVNIH
SADRŽAJA ZA E-UČENJE
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Koristiti odgovarajuće nastavne sadržaje i ishode učenja za izradu sadržaja za e- učenje prema uputama
2. Planirati prikladne obrazovne aktivnosti i interakciju polaznika sa sadržajem, edukatorom i drugim polaznicima
3. Izraditi nastavne sadržaje za e-učenje prema uputama
4. Testirati kvalitetu izrađenog sadržaja za e-učenje

* NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U TEHNICI TAMPON TISKA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik/ica će:
1. Izraditi otisak u tehnici tampon tiska prema zadatku
2. Razlikovati i koristiti odgovarajuću vrstu boje
3. Upotrijebiti različite vrste tampona prema zahtjevima tiska
4. Provesti mjere zaštite na radu i očuvanja okoliša
5. Komunicirati na primjereni način i primijeniti pravila poslovnog bontona u radnom okruženju i s naručiocem

* NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA REZAČIM STROJEVIMA U DORADI