ACT – Aktivno do promjene!

U suradnji s Ženskom sobom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom proveli smo program pod nazivom ACT – Aktivno do promjene. U programu su sudjelovali učenici/ce 3.B razred Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

  • Opći cilj projekta je unapređenje kvalitete života kroz osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge na području zaštite ljudskih prava, s naglaskom na prevenciju seksualnog nasilja.

Interaktivne radionice provedene su pod vodstvom studentica socijalne pedagogije (Katarina Babić, Andrea Domazet, Emma Pauro i Tanja Rogić) uz mentorstvo Kristine Mihaljević, mag. paed. soc i Svee Kučinić, mag.rehab.educ iz Ženske sobe – Centar za seksualna prava.

Učenici/ce su kroz sudjelovanje u interaktivnim radionicama te primjenu različitih metoda i oblika rada poput suradničkog učenja, rada u paru, izlaganja te individualnog rada imali priliku povećati svoju razinu informiranosti i znanja o zaštiti ljudskih prava i problematici seksualnog nasilja. Također, učenici/ce su imali mogućnost unaprijediti svoje socijalne i emocionalne vještine te postati osnaženi za aktivno građanstvo i uključivanje u rad organizacija civilnog društva. Učenici/ce su poučeni kako osvijestiti i senzibilizirati širu javnost i predstavnike/ce relevantnih državnih institucija o nužnosti aktivnog građanstva na području promicanja i zaštite ljudskih prava, s naglaskom na suzbijanje seksualnog nasilja.

Nakon radionice, učenici/ce su uz koordinaciju socijalne pedagoginje Tihane Mikičić te mentorstvo prof. Bernarda Brčića i prof. Dinka Bivola izradili su grafički dizajn Brošure s radionicama za učenike i učenice srednjih škola (ACT – Aktivno do promjene!). Osim toga, učenici/ce su redizajnirali i prilagodili edukativni materijal u obliku informativnog letka u svrhu podizanja razine svijesti i informiranosti svojih vršnjaka/inja o tematici seksualnog nasilja nad i među mladima.

Newsletter u kojem je pružen kratki pregled projekta i postignutih projektnih rezultata možete pronaći na poveznici: http://zenskasoba.hr/hr/act-newsletter/

*Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske