Projekt mobilnosti: „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“

Rezultati provedenog natječaja za učenike sudionike 2. grupe mobilnosti 12. veljače 2022.

Privremena rang lista temeljena na provedenom natječaju po projektu: „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120.

Poziv na dostavu prijave učenika za sudjelovanje u projektu mobilnosti u školskoj godini 2021./2022.

U okviru projekta mobilnosti učenika Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120, otvaramo natječaj za mobilnost 2. grupe koja uključuje sudjelovanje 5 učenika trećih razreda, zanimanje medijski tehničar.

Uvjet javljanja na natječaj je cijepljenje s dvije doze cjepiva, 2. doza treba biti primljena najkasnije 15 dana prije puta ili kako bude propisano važećim epidemiološkim uputama sa Malte.

Škola provedbom ovog projekta nastavlja mobilnost s 2. grupom učenika u suradnji sa partnerom Paragonom EU.  Učenicima će se omogućiti razvoj stručnih kompetencija kroz stručnu praksu u svijetu rada na Malti, upoznavanje kulture i običaja te usavršavanje znanja engleskog jezika.

Učenike će pratiti 1 nastavnik/nastavnica.

Planirano razdoblje mobilnosti je od 4. 6. 2022. do 25. 6. 2022. godine u trajanju od 21 dan (uključujući dane puta).

Učenicima koji će biti odabrani da idu na mobilnost ocijene iz svih predmeta trebaju biti zaključene do 3. 6. 2022. godine.

Za sudjelovanje u projektu mogu se prijaviti učenici koji se obrazuju za zanimanje medijski tehničar, te su u školskoj godini 2021./2022.redovno upisani u treći razred.

Za prijavu na Poziv potrebno je najkasnije do 7. veljače 2022 u tajništvo Škole dostaviti svu ispunjenu i potpisanu traženu dokumentaciju koju možete preuzeti ovdje:

Diseminacija sa mobilnosti

Prezentacija s mobilnosti u lipnju 2022:

Diseminacija na dva stručna skupa:

Stručni skup namijenjen je nastavnicima iz Sektora GTiAVT, objavljen na platformi Ema s otvorenom mogućnošću prijave svih srednjoškolskih nastavnika.

Radiomisija “U pomaku” I. programa Hrvatskog radija urednice Ivane Sučić predstavljaju se škole, govori se o tome kako su organizirali školski život, s kojim se problemima susreću u provedbi programa te do kakvih sve rješenja dolaze. U jednoj od emisija sudjelovao je i ravnatelj Dubravko Deželić koji je govorio o projektima koje škola provodi. Između ostaloga i o Erasmus + projektu „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ i kako je škola provodi u doba Corone.

Ana Miković, učenica sudionica mobilnosti, na natjecanju Lidrano 2022 u kategoriji radijska emisija na međužupanijskoj razini predstavila je radioemisiju: I ja to želim: https://youtu.be/ATPzBirP8aw s temom Projekti mobilnosti (Projekt mobilnosti Erasmus+ pod nazivom „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120.

Učenici sudionici mobilnosti predstavili su projekt i prenijeli svoja iskustva posjetiocima natjecanja WSC 2022.

Fotografije s predstavljanja na WSC 2022.

Projekt mobilnosti Erasmus+ pod nazivom „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120. U projektu  u prvom dijelu mobilnosti sudjelovalo je 10 učenika četvrtih razreda smjera Medijski tehničar i jedna nastavnica u pratnji.

Link na film učenika 1. grupe mobilnosti: https://youtu.be/Wi50gpEb740

Dokumenti:

Konačna rang lista za mobilnost u listopadu 2021.

U uvjetima uzrokovanih pandemijom i produljenju roka trajanja projekta (mobilnost -odlazak na putovanje na Maltu) podijeljen je u dva dijela, prvi termin je u listopadu 2021. a drugi planiran u ožujku 2022. razgovorom s roditeljima uz njihovu suglasnost postignut je dogovor o konačnom popisu učenika za mobilnost u listopadu 2021. Prema kriterijima za izbor sudionika, odabrano je 10 cijepljenih učenika za stručnu praksu na Malti. Natječaj je bio objavljen i na web stranicama škole kao i na oglasnoj ploči škole. Za rezervu su planirana dva učenika od ranije odabranih.

Kulturološke i pedagoške pripreme pripreme za projekt mobilnosti Erasmus+ pod nazivom„Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120.

U tijeku su kulturološke i pedagoške pripreme pripreme za projekt mobilnosti Erasmus+ pod nazivom „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120. U projektu  u prvom dijelu mobilnosti sudjeluje 10 učenika četvrtih razreda smjera Medijski tehničar i jedna nastavnica u pratnji.

Kulturološke pripreme je vodila Marijana Brdar, prof.-savjetnik, nastavnica stručnih predmeta smjera Medijski tehničar. Razgovarali smo i proučavali o kulturi i znamenitostima Malte te planirali slobodno vrijeme  i zanimljivosti koje ćemo posjetiti tijekom našeg boravka u Malti.

Pedagoške pripreme je vodio pedagog Škole Boris Kern. Razgovarali smo o prijevozu, smještaju, dnevnicama, tvrtkama u kojima ćemo obavljati stručnu praksu, o načinu i vrstama komunikacije, mjestima koje ćemo posjetiti tokom boravka na Malti. Dane su upute o obavezama korisnika mobilnosti, kako se odgovorno ponašati u tvrtki i izvan nje. Dogovorili smo vođenje dnevnika prakse u koji ćemo svaki dan tijekom boravka na mobilnosti bilježiti radne aktivnosti.

Jezične pripreme pripreme za projekt mobilnosti Erasmus+ pod nazivom„Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120.

U tijeku su jezične pripreme pripreme za projekt mobilnosti Erasmus+ pod nazivom „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120. U projektu u prvom dijelu mobilnosti sudjeluje 10 učenika četvrtih razreda smjera Medijski tehničar i jedna nastavnica u pratnji.

Jezične pripreme za sudionike  mobilnosti održavaju se u prostoru naše škole. Učenici su pozitivno reagirali na edukacije koje su im pomogle da utvrde znanje engleskog jezika i prošire vokabular koji će im biti koristan na Malti. Ponovili su gramatiku i vještinu pisanja jezika putem testova te međusobno komunicirali na engleskom. Razgovaralo se o našim očekivanjima za vrijeme boravka na Malti, mogućim zadacima poslodavaca i radnom vremenu :). Osim toga naučili smo o raznim poslovima koje medijski tehničar može obavljati, u kojim je područjima najuspješniji i koliku prosječnu plaću ima u Americi.

Rezultati natječaja po projektu „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120 za odabir učenika sudionika mobilnosti.

10. ožujak 2021.

Objavljena je privremena rang lista temeljena provedenim natječajem po projektu „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 2020-1-HR01-KA102-077120.

Produljenje natječaja obzirom na stanje uzrokovano  pandemijom bolesti COVID 19

Ranije planirani odlazak na mobilnost tj. putovanje učenika na Maltu za ožujak/travanj 2021. projektom Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji Medija Pro, za sada planiramo prebaciti za kraj svibnja ili lipanj 2021. godine, te ćemo shodno tome produžiti natječaj za odabir korisnika mobilnosti do 1. ožujka.

Učenici prijavljeni u roku do 16. 10. imat će prednost pri odabiru.

Zainteresirani učenici za sudjelovanje u projektu za prijavu na Poziv trebaju  najkasnije do 1. ožujka 2021. u tajništvo Škole dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Projekt mobilnosti: „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO)

Trajanje projekta: 01.08.2020. – 31.07.2021.

Vrijednost projekta: 44.876,00 EUR

Broj ugovora: 2020-1-HR01-KA102-077120

Agencija za mobilnost i programe EU je u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 odobrila  projekt mobilnosti pod nazivom „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO); 2020-1-HR01-KA102-077120.

Projekt mobilnosti učenika Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju „MediaPRO“ obuhvaća sudjelovanje 15 učenika trećih razreda koji se obrazuju za zanimanje medijski tehničar kojima Škola provedbom ovog projekta mobilnosti u suradnji sa partnerom Paragonom EU želi omogućiti razvoj kompetencija kroz stručnu praksu u realnom sektoru na Malti. Učenike će pratiti 2 nastavnika u pratnji.

Naglasak u okviru projekta bit će stavljen na područje audiovizualnih i grafičkih tehnologija te proizvodnju digitalnih medijskih sadržaja kako u navedenom području dolazi do značajnih promjena koje su utjecale na razvoj i potrebu za novim tehnologijama i stručnim kompetencijama na tržištu rada. Tendencija je da se sustav obrazovanja medijskih tehničara što više povezuje sa gospodarstvom EU, prati što se događa na tržištu rada, da se uoče promijene koje se događaju unutar zanimanja obzirom na rastuće industrije koje zahtijevaju profil osoba koje će biti sposobne mijenjati se s vremenom i učiti različite vještine prilagođavajući se tržištu u sklopu i kasnije na radnom mjestu.

Opći cilj projekta je povećanje stručnih i temeljnih znanja i vještina sudionika mobilnosti kako bi ih se što bolje osposobilo za život prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih IKT-a u sektoru audiovizualnih i grafičkih tehnologija te proizvodnji digitalnih medijskih sadržaja; kao i za život u multikulturalnom svijetu te potaknulo na cjeloživotno učenje.

Sudjelovanje na mobilnosti utjecati će na njihovo zapošljavanje jer će usvajanjem novih stručnih vještina, znanja, razvojem jezičnih, poduzetničkih, digitalnih i građanskih kompetencija ostvariti profesionalni i osobni razvoj te povećati svoju konkurentnost po završetku školovanja na tržištu rada u RH i EU.

Poziv na dostavu prijave učenika za sudjelovanje u projektu mobilnosti u školskoj godini 2020./2021.

Projekt mobilnosti učenika Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) obuhvaća sudjelovanje 15 učenika trećih razreda koji se obrazuju za zanimanje medijski tehničar, kojima Škola provedbom ovog projekta mobilnosti u suradnji sa partnerom Paragonom EU želi omogućiti razvoj kompetencija kroz stručnu praksu u realnom sektoru na Malti. Učenike će pratiti 2 nastavnika u pratnji. Planirano razdoblje mobilnosti je ožujak/travanj 2021. godine u trajanju od 21 dan (uključujući dane puta).

Za sudjelovanje u projektu mogu se prijavitiučenici koji se obrazuju za zanimanje medijski tehničar, te su u školskoj godini 2019./2020. završili drugi razred.

Za prijavu na Poziv potrebno je najkasnije do 16. listopada 2020 u tajništvo Škole dostaviti  svu traženu dokumentaciju.