Međunarodni dan tolerancije

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije  16. 11. 2021. je podići svijest o važnosti tolerancije tj. važnosti međusobnog poštovanja i uvažavanja drugačijih od nas odnosno o važnosti prihvaćanja i uvažavanja tuđih ideja, stavova i načina života.

Ljudi se ne rađaju s tolerancijom, ona se uči u roditeljskom domu i institucijama kao škola gdje se djeca odgajaju i obrazuju da izgrade stavove i vrijednosti koje promiću ljubav, solidarnost, jednakost, empatiju, međusobno prihvaćanje.

Tako su se učenici prvih i trećih razreda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produ-kciju kroz predavanja gošće Dorijane Kavčić iz udruge Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika upoznali s osnovama znakovnog jezika, s poteškoćama s kojima se gluhe i nagluhe osobe susreću u svakodnevnom životu.

Ciljevi ovog projekta  kroz grupni i individualni rad, izradu plakata, pisanju poruka izloženih u holu škole su: izgrađivanje pozitivnih stavova i pravilnih odnosa prema gluhim i nagluhim osobama, poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u rehabilitaciji koje gluhe i nagluhe osobe uključuje u sve sfere društvenog života, razbijanje predrasuda kod učenika vezano za gluhe i nagluhe osobe.

Voditelj projekta.prof. Snježana Kovač Mikacinić