Izložba fotografija Lane Husić

13. veljače u predvorju škole upriličena je nova izložba.

Izložene fotografije plod su stvaralačkog autorskog koncepta Lane Husić, učenice 4.b razreda – smjer Grafički urednik dizajner, a nastale su tijekom 2018. godine.

Učenica je ove fotografije snimala  u trećem razredu, kao  odgovor na zadanu temu – portret / figura, u okviru nastavnog predmeta Fotografija i film pod mentorstvom prof. Brune Kokota.

Fotografije su snimljene mobitelom Samsung Galaxy Note 8, a modeli su: Ana, Kira, Sara i Morana.