Projekt mobilnosti: Verona and Zagreb graphics collaboration in Vet (Gravezza)

Uspješno proveden projekt IVT mobilnosti  „Verona and Zagreb graphics collaboration in VET“ – GRAVEZZA.

U suradnji sa agencijom za mobilnost i programe EU, Grafička škola u Zagrebu kao nositelj projekta i Obrtnička i industrijska graditeljska škola kao partner bili su na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju učenika u grafičkoj školi u Veroni 19.01.2014.-01.02.2014. Što je pridonijelo poboljšavanju kompentencija u metodama obrazovanja,prihvaćanju novih tehnologija,novih metoda rada i vještina te jezične kompetencije.

Tečaj talijanskog jezika pridonio je lakšem sudjelovanju izvođenje nastave u institutu ”San Zeno” (Grafička škola u Veroni), pa su sudionici dobili Međunarodne diplome za Obrazovanje.

Šesnaest učenika/ica Grafičke škole te Obrtničke i industrijsko graditeljske škole sudjelovalo je na stručnom osposobljavanju u Italiji u razdoblju 19.01.- 01.02.2014. Projekt je proveden u suradnji s partnerom domaćinom Ispettoria Salesiana “San Zeno” – Istituto Tecnico “San Zeno” koji je za sudionike mobilnosti organizirao sve aktivnosti u skladu s projektnim prijedlogom. Svi troškovi u potpunosti su financirani sredstvima Europske komisije.

Prije odlaska na mobilnost, učenici su pohađali jezične i kulturološke pripreme u Obrtničkom učilištu u Zagrebu kako bi savladali osnove talijanskog jezika s naglaskom na struku te kako bi se upoznali s regijom Veneto i talijanskom kulturom. Također, bili su informirani o svim obvezama za vrijeme provedbe i nakon mobilnosti.

Program mobilnosti započeo je upoznavanjem ustanove domaćina Ispettoria Salesiana “San Zeno” – Istituto Tecnico “San Zeno”, školom koja obrazuje učenike za zanimanja iz područja grafike i komunikacije, mehanike i mehatronike, elektronike, automatizacije te energije, njihovim aktivnostima, laboratorijima i profesorima. Stručna praksa većim dijelom provedena je u školskim labaratorijima gdje su za učenike organizirane praktične vježbe te predavanja. Imali su priliku upoznati se s multimedijalnim pristupom kroz izradu letaka, dizajniranje kutije za parfeme, s radom u programu Ilustrator (različitim alatima za crtanje linija reza i linija savijanja, metodama bojanja itd.). Tijekom stručne prakse, sudionici su upoznati s različitim grafičkim tehnikama kao što su: tehnika offseta tiska, digitalnog tiska, tehnika sitotiska, rad na preši za probne uzorke, rad na ofsett simulatoru. Sudionici su posjetili „Institut San Marco“ u Mestreu, pokraj Venecije gdje su u odjelu za sitotisak laserom izrađivali različite šablone i otiske. Također, posjetili su i tiskaru koja se bavi tiskanjem na materijale za izradu biciklističkih dresova te im je detaljno pokazan i objašnjen cjelokupni proces izrade tiska pomoću tehnike digitalnog isprinta termopreslikaća.

Ustanova domaćin za sudionike je organizirala i kulturološke aktivnosti, organizirani  razgled gradova Verone i Venecije gdje su mogli vidjeti različite znamenitosti poput Julijine kuće u Veroni ili mosta uzdisaja u Veneciji. Za učenike su organizirane i sportske aktivnosti gdje su imali priliku družiti se i razmijeniti iskustva s talijanskim učenicima. Tijekom mobilnosti s učenicima su bila dva nastavnika u pratnji prof. Nina Bajrić Blažeković te prof. Mladen Pavlek koji su im pomagali oko svih aktivnosti.

Sudjelovanjem u projektu, učenici su stekli nova znanja i vještine koje će im koristiti u nastavku školovanja te će se kasnije moći bolje nadmetati na europskom tržištu rada.

U svezi  programa koji smo planirali u suradnji s talijanskom školom-partnerom, tj. njihovim profesorima i instruktorima i učenicima, nemamo nikakvih primjedbi  jer je program u cjelovitosti i vrlo kvalitetno realiziran.

Zapažanja  profesora struke iz grafičkih područja su da situacija obrazovanja u Hrvatskoj u odnosu na onu u Italiji ne zaostaje u kadrovskom ili učeničkom potencijalu,ali zaostaje u opremljenosti škola i laboratorija, nastavnim sredstvima,pomagalima i uređajima potrebnim za visoka tehnološka postignuća i inovativnosti u nastavi struke.Također u Hrvatskoj bismo se trebali ugledati na veću i kvalitetniju suradnju  privrede sa školstvom. U Italiji smo imali priliku vidjeti isprepletenost najjačih privrednika s tržišta rada sa školom u kojoj smo boravili,osobito što se tiče raznih ulaganja u znanje,stručna usavršavanja i opremu školskih radionica.

Naši učenici pokazali su izuzetno veliko zalaganje, sposobnost i trud u praćenju nastave talijanskih profesora teorije i prakse,te su uz njihovu pomoć i pomoć nas profesora pratitelja iz Hrvatske postigli izvrsne rezultate u konačnoj realizaciji zadanih projekata. Time su učenici stekli i veliku motivaciju i samopouzdanje za eventualno školovanje i rad u inozemstvu. Također, učenici su stekli osnove konverzacije na talijanskom jeziku i usavršili znanje engleskog jezika putem komunikacije  koja im je u struci i slobodnom vremenu za vrijeme boravka u Italiji bila neophodna.

Škola partner organizirala je smještaj i prehranu prema visokim standardima, te nas ugostila s velikom ljubaznošću i angažmanom u organizaciji radnog  i slobodnog vremena.