Školska knjižnica

Nitko ne zna sve, ali je važno naučiti kako saznati više…

Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani.

Knjižničarka: Bojana Pralica, prof.

Telefon: 01 2371-070 (209)

Email: knjiznica@skola-gdmp.hr

Radno vrijeme knjižnice: Od ponedjeljka do petka: 9,00 – 15,00 sati

U knjižnici možete:
 • posuditi knjige
 • koristiti priručnike – enciklopedije, bibliografije, specijalizirane  priručnike, rječnike, leksikone, vodiče, atlase…
 • čitati časopise
 • učiti i pomagati prijateljici / prijatelju u učenju
 • koristiti računalo.
Računalo možete koristiti za:
 • pretraživanje multimedijskih CD-a iz knjižnične zbirke
 • pretraživanje interneta
 • pretraživanje baza podataka i javno dostupnih kataloga knjižnica
 • pisanje referata i završnih radova.
Tko su korisnici naše knjižnice?

Učenici, nastavnici, stručni suradnici, ostali radnici Škole.

Što je potrebno za upis u knjižnicu?

Doći u knjižnicu i javiti se knjižničarki (članstvo je besplatno).

Rok posudbe za knjige?

14 dana, najviše 2 knjige (duže, ovisno o vrsti knjige, uz suglasnost knjižničarke). Časopisi, priručnici i multimedija koriste se samo u knjižnici.

Izvadak iz pravilnika školske knjižnice:
 • Članstvo u knjižnici je besplatno za sve korisnike škole
 • Korisnici mogu posuditi odjednom 2 knjige, od kojih je samo jedan naslov iz obvezne školske  lektire, na rok od 14 dana (Ako je potrebno, uz suglasnost knjižničarke, rok se može produžiti)
 • Za prekoračenje roka posudbe duže od 4 dana, korisnik plaća zakasninu
 • Zakasnina iznosi 50 lipa po danu i knjizi
 • Korisnik koji ošteti ili izgubi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu (O izgubljenome odmah obavijestiti knjižničarku!)
 • Za štetu koju učini učenik, suodgovoran je roditelj, odnosno skrbnik učenika
 • Svi učenici dužni su vratiti posuđeno do kraja nastavne godine