Domijada

Domijada predstavlja smotru i natjecanje učeničkih domova Republike Hrvatske. Kao sastavni dio sustava srednjeg školstva od 1975. godine, učenički domovi redovito organiziraju Domijadu kao ključni dio svog Programa odgojno-obrazovnog rada tijekom svake školske godine. Ove godine, 47. državna Domijada, održana u Rovinju, bila je najveće natjecanje u kulturi i sportu za učenike. Učenica naše škole, Katja Lenička, koja boravi u Učeničkom domu Dora Pejačević, osvojila je 3. mjesto u kategoriji slikarstva na ovogodišnjoj državnoj Domijadi sa svojim djelom “Djevojka u makovima”.