Edukacija prve pomoći

U organizaciji Crvenog križa 07.11.2023. u našoj školi održana je temeljna obuka prve pomoći. Volonterka Dora je održala teorijsko i praktično predavanje za 20 naših učenika, a 12 najzainteresiranijih su 22.-24.11.2023. posjetili Novi Vinodolski u svrhu naprednog stupnja edukacije prve pomoći.

Uz izvrsne volontere i predavače Crvenog križa naučili su razne vještine u području prve pomoći
poput bočnog položaja, masaže srca, imobilizacije, zaustavljanje krvarenja, gušenja, protokol poziva
hitne pomoći.

Iz naše škole sujelovalo je 12 učenika, Darko Kobešćak Ozimec, Nikola Prelec, Emilija Vranešić, Ivan Zdrelar, Marta Verem, Mia Majdek, Petra Mažar, Selena Petrinjac, Anamaria Tutić, Helena Lukač, Mirna Kolovrat, Mihaela Skoko pod nadzorom profesorice Ide Šakić. U ovom putovanju nisu bili sami, već i 49 drugih srednjih škola Grada Zagreba. Nadamo se da će se ekipa pripremati i sudjelovati na gradskom natjecanju mladih Crvenog Križa 09.03.2023.