18 prosinca, 2023

Day

U povodu 125. godišnjice rođenja A.B. Šimića poezija je neočekivano ispunila prostore naše škole i naprasno prekinula nastavu u učionicama i, nadamo se, upalila iskru koja će obasjati neke nove bezdane. U kazivanju pjesme Hercegovina sudjelovali su Patrick Krešić (2.E), Matej Martić (1.A), Ana Ugrina (2.C) i Amina Gromila (4.C), a u snimanju i realizaciji...
Read More