Zajednička fotografija nastavničkog vijeća ŠGDMP 2023.

Photo by: Bruno Kokot, prof.