ŠGDMP na LiDraNu

Na ovogodišnjoj smotri LiDraNo sudjelovali smo u nekoliko kategorija. Predstavili smo školski časopis GVAK, mentorica Ksenija Palameta Radković,  novinarski rad Alexandra Relića (2.c), mentorica Bojana Pralica, pojedinačne scenske nastupa učenice Ane Ugrine (1.f), mentorica: Bojana Pralica, i učenika Patricka Krešića (1.e), mentorica: Mateja Vignjević,  te radijsku emisiju 2.b razreda.

Županijska razina održana je 2. ožujka u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu na kojoj su časopis Gvak (mentorica: Ksenija Palameta Radković) i radijska emisija „Ne mogu se odlogirati” (mentorica: Mateja Vignjević)  predloženi za državnu razinu smotre.

Čestitamo svima koji su svojim trudom i radom doprinijeli ovako dobrom rezultatu i promidžbi škole. Emisiju poslušajte na: 

, a na stranici škole moći ćete pogledati i pročitati GVAK!