16 prosinca, 2022

Day

Učenica Ivona Štefica Mihanović iz 3.A razreda nagrađena je knjigom po izboru za kritiku romana Dina u okviru projekta poticanja čitanja Prirodoslovne škole Vladimira Preloga Upecaj dobru knjigu. Ivona je napisala kritiku kao preporuku za čitanje, koja je objavljena u prošlogodišnjem Gvaku, a onda i prijavljena na natječaj projekta gdje je, s obzirom na broj...
Read More

Najnoviji komentari