Stručni ispiti iz tjelesne i zdravstvene kulture

Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje 

nastavnici pripravnici tjelesne i zdravstvene kulture u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji polažu stručni ispit u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju (Getaldićeva 2).

Stručni se ispit prijavljuje Agenciji za odgoj i obrazovanje najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka i to dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03).

Ukoliko pristupnik/pristupnica treba platiti troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu treba popuniti sljedećim podatcima:

PRIMATELJ:  Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Getaldićeva 2, 10000 Zagreb
IZNOS UPLATE: vidi iznos u troškovima stručnog ispita

Opis plaćanja: uplata za stručni ispit iz tjelesne i zdravstvene kulture
IBAN ŠKOLE:  HR6823600001101237527
U pozivu na broj navedite vaš OIB.

Troškovi stručnog ispita za prvi izlazak na ispit su 77,78 EUR (586 kn).

U slučaju ponavljanja ispita, iznosi za uplatu po dijelovima su:

1.       Pisani rad = 23,65 EUR (178,20 kn)

2.       Izvođenje nastavnog sata ili praktičnog rada = 31,53 EUR (237,60 kn)

3.       Usmeni dio ispita = 31,53 EUR (237,60 kn)

sukladno Odluci o obračunu troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnog ispita koje pripravnik ponavlja

Cjelovita obavijest o polaganju stručnoga ispita za pojedini ispitni rok objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje –www.azoo.hr