DAN OTVORENIH VRATA 04. LIPNJA, SUBOTA, OD 8.00 DO 13.00 SATI

Posjetite našu školu 04. lipnja od 8.00 do 13.00.