Poezitiva 2021 – Likovni natječaj

Dragi učenici,  
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i ove godine poziva učenike naše škole na likovni natječaj Po(e)zitiva 2021. – Charles Baudelaire – Suglasja

Zadatak: Mašta stvara svjetove koji nadomještaju realna iskustva, a vas pozivamo da izoštrite svoja osjetila, prepoznate užitak u bojama, zvukovima, okusima, mirisima i dodiru i to izrazite u svom likovnom radu.

Najbolji likovni radovi bit će objavljeni kao ilustracije u zborniku Po(e)zitiva 2021.

Propozicije natječaja za likovne radove:
– dozvoljeno je prijaviti više likovnih radova
– ilustracije trebaju biti u crno-bijeloj tehnici
– ilustracije mogu biti izvedene u bilo kojoj   likovnoj tehnici: olovka, tuš, lavirani tuš,  
   ugljen, rapidograf, tempera CB, kolaž,
   foto-kolaž s tipografijom, fotografija,
   linorez, monotipija do formata A4
– na natječaj se mogu prijaviti SVI učenici
   naše škole 1.-4. razreda
– likovne radove poslati na mail
po.e.zitiva@gmail.com ili potpisane
   predati knjižničarki
– rok za slanje/predaju radova je 15.11.