2 prosinca, 2020

Day

U novom broju Glasa Koncila možete pročitati priču o Mihaelu Kuzmičiću – ” Volio bih da svi u srednjoj školi izabiru vjeronauk”, ( str. 14). Sjajna promidžba ekumensko-katehetskih napora Mihaela, škole i prof. Jurinčića.
Read More

Najnoviji komentari